قوانین و مقررات

قوانین و مقررات پارسین استیل:

1-در این سایت فقط تجهیزات آشپزخانه صنعتی عرضه میگردد.

2- شرکتها و یا مراکزی که به فاکتور رسمی نیاز دارند فاکتور رسمی دریافت خواهند کرد.

3-قبل از خرید میتوانید از طریق تلفن  توضیحات بیشتر وجواب  سوال های خود را از کارشناسان  مربوطه  دریافت نمایید.

4-کار شناسان در ساعات اداری (شنبه الی چهار شنبه )از ساعت 8 الی 16 و پنج شنبه 8 تا 16 به جز روزهای تعطیل جواب گو میباشند.

5-ارسال کالا از شنبه الی چهار شنبه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 18 و پنج شنبه 8 تا 16 انجام خواهد شد.