تجهیز فست فود دیبا فرمانیه

تجهیز و راه اندازی فست فود از 0 تا 100 توسط شرکت حرفه ای و با تجربه پارسین استیل با کادری تحصیل کرده و کارد