تجهیز آشپزخانه رستوران نیاوران

تجهیز و راه اندازی آشپزخانه رستوران از 0 تا 100 توسط شرکت حرفه ای و با تجربه پارسین استیل با کادری تحصیل کرده و کاردان