میز کار استیل

فر پیتزا ریلی دو طبقه
تاپینگ پیتزا
میز کار استیل
سرخ کن صنعتی
هود صنعتی با چربیگیر

نمایی از خط پخت و آماده سازی فست فود