تجهیزآشپزخانه صنعتی

در این عکس نمایی از تجهیز کردن یک آشپزخانه صنعتی بوسیله لوازمات و تجهیزات صنعتی استیل را مشاهده می کنید. دراین آشپزخانه صنعتی جهت پخت غذاهای ایرانی دستگاه ها چیدمان شده اند و خط پخت آن برای پخت برنج و خورشت و کباب و غیره تعبیه گردیده است. در آشپزخان